Publikacja w Elle Decoration

12 stron o sztuce w architekturze, projektowaniu i dziełach artystów z zespołu Art in Architecture