Blog

Category archives: Presentation

Preparations for the session Art in Architecture

Preparations for the session Art in Architecture

We prepare the Session Art in Architecture constituting the essence of the approach to the design of the interior, where the art is an inspiration to create, presence, design and space design. Sets functions, relationships, timeless content.

Continue reading

Promoting Artists

Promoting Artists

We launch a new brand Vera & Lui, who by silk scarves, hand-trimmed, produced in limited editions promoting the Artists cooperating with the Gallery.
The material and structure of the silk scarves brand VERA & LUI gives you the opportunity to commune with artistic motifs recognized artists. Emotions associated with the creation of works of art through this, other media, give us the opportunity to enter into relationships with them.

Art as it were approaching us, wraps, tames, it becomes part of our life.
More on this topic: www.veraandlui.com

Continue reading

Article to Living in the Luxury: The Art inside the

Article to Living in the Luxury: The Art inside the

Co decyduje o tym, że człowiek wybiera do wnętrza sztukę? Jak dobrze zainwestować w Sztukę, kierując się wewnętrzną potrzebą tworzenia własnego otoczenia? Dlaczego decydujemy się na dzieła współczesnych artystów?
Może jest to potrzeba wzruszenia, wymiany myśli, doznań, rozmowy, jaką odbiorca chce przeprowadzić w sposób symboliczny? Może chęć zamanifestowania otoczeniu jakiejś informacji o głębszym lub bardziej oczywistym znaczeniu?
Sztuka oglądana „z zewnątrz” „do wewnątrz” stanowi wielowymiarowe i wewnętrzne niejednorodne zjawisko. Zakłada pluralizm postaw artystów i odbiorców. Ta wielowymiarowość sztuki wynika w sposób naturalny z istoty, jaką jest twórczość i z jej źródła, którym jest wyobraźnia. Twórczość i wyobraźnia są najbardziej zindywidualizowanymi ...

Continue reading

Invest in art: October 2014

Invest in art: October 2014

New cycle and Art Market Fri "Invest the Art" presents the works of functioning in a gallery circuit, whose value on the art market - estimated on the basis of, inter alia, interest in a particular name, availability, performance technique, investment trends - will steadily grow. It is estimated that the share of the so-called. art young art traded on the Polish market is now almost 50%. Interested in them, not only collectors, but also investors, for whom art has long remained too expensive. It is a young art remains an area that gives you the greatest profit. For this reason, once ...

Continue reading