Blog

Archives October 2014

Gryf Pomorski (for outstanding achievement) for Michael Szlaga

Gryf Pomorski (for outstanding achievement) for Michael Szlaga

Pomeranian Art Award is considered the most important award for artists in our region. Jury awards three prizes for developers and twórczyń no division into the field of art, which they do. April 24, 2014 The prize was awarded to the winners in the Baltic Philharmonic.

Continue reading

Article to Living in the Luxury: The Art inside the

Article to Living in the Luxury: The Art inside the

Co decyduje o tym, że człowiek wybiera do wnętrza sztukę? Jak dobrze zainwestować w Sztukę, kierując się wewnętrzną potrzebą tworzenia własnego otoczenia? Dlaczego decydujemy się na dzieła współczesnych artystów?
Może jest to potrzeba wzruszenia, wymiany myśli, doznań, rozmowy, jaką odbiorca chce przeprowadzić w sposób symboliczny? Może chęć zamanifestowania otoczeniu jakiejś informacji o głębszym lub bardziej oczywistym znaczeniu?
Sztuka oglądana „z zewnątrz” „do wewnątrz” stanowi wielowymiarowe i wewnętrzne niejednorodne zjawisko. Zakłada pluralizm postaw artystów i odbiorców. Ta wielowymiarowość sztuki wynika w sposób naturalny z istoty, jaką jest twórczość i z jej źródła, którym jest wyobraźnia. Twórczość i wyobraźnia są najbardziej zindywidualizowanymi ...

Continue reading

Invest in art: October 2014

Invest in art: October 2014

New cycle and Art Market Fri "Invest the Art" presents the works of functioning in a gallery circuit, whose value on the art market - estimated on the basis of, inter alia, interest in a particular name, availability, performance technique, investment trends - will steadily grow. It is estimated that the share of the so-called. art young art traded on the Polish market is now almost 50%. Interested in them, not only collectors, but also investors, for whom art has long remained too expensive. It is a young art remains an area that gives you the greatest profit. For this reason, once ...

Continue reading

Daily archives

Previous month

September 2014

Next month

November 2014

Archives