Article to Living in the Luxury: The Art inside the

Co decyduje o tym, że człowiek wybiera do wnętrza sztukę? Jak dobrze zainwestować w Sztukę, kierując się wewnętrzną potrzebą tworzenia własnego otoczenia? Dlaczego decydujemy się na dzieła współczesnych artystów?
Może jest to potrzeba wzruszenia, wymiany myśli, doznań, rozmowy, jaką odbiorca chce przeprowadzić w sposób symboliczny? Może chęć zamanifestowania otoczeniu jakiejś informacji o głębszym lub bardziej oczywistym znaczeniu?
Sztuka oglądana „z zewnątrz” „do wewnątrz” stanowi wielowymiarowe i wewnętrzne niejednorodne zjawisko. Zakłada pluralizm postaw artystów i odbiorców. Ta wielowymiarowość sztuki wynika w sposób naturalny z istoty, jaką jest twórczość i z jej źródła, którym jest wyobraźnia. Twórczość i wyobraźnia są najbardziej zindywidualizowanymi czynnikami sztuki, przez nie wyraża się oryginalność i niepowtarzalność. Wartość sztuki polega również na tym, że dla każdego z nas jest ona własnym, niepowtarzalnym doświadczeniem duchowym, któremu wychodzimy naprzeciw. Dotyczy to zarówno postawy artysty, jak i odbiorcy – ponieważ obie mogą być postawami twórczymi. Potrzebujemy we własnym otoczeniu Sztuki, która odsłoni głębszy sens naszego życia, nada mu nową wartość.
Dobierając dzieła artystyczne do naszego wnętrza, nie musimy być znawcami sztuki ani jej definiować. Możemy polegać na sugestiach Galerii, która w pewnym sensie selekcjonuje i wyróżnia pewnych artystów, ale równie dobrze możemy również oprzeć się na własnej intuicji. Każdy z nas bowiem dysponuje własną, nie zawsze wypowiedzianą definicją, pozwalającą mówić o dziele, przeżywać go. Dla jednych z nas sztuka wiązać się będzie wyłącznie z pojęciem piękna. Ktoś inny połączy sztukę z wzniosłością, z doświadczeniem duchowym, estetycznym, poruszeniem bądź przyjemną słodyczą.
Nie jest najistotniejsze określanie intencji, istotna jest świadomość potrzeby otaczania się elementami, które sprawiają, że nasze funkcjonowanie w codzienności staje się głębsze, wielowarstwowe i narracyjne. Pozwólmy sobie na luksus, jaki daje nam sztuka – na czas spowolnienia, na intrygujący element naszego wnętrza.