Blog

Archives Oct. 1, 2014

Article to Living in the Luxury: The Art inside the

Article to Living in the Luxury: The Art inside the

Co decyduje o tym, że człowiek wybiera do wnętrza sztukę? Jak dobrze zainwestować w Sztukę, kierując się wewnętrzną potrzebą tworzenia własnego otoczenia? Dlaczego decydujemy się na dzieła współczesnych artystów?
Może jest to potrzeba wzruszenia, wymiany myśli, doznań, rozmowy, jaką odbiorca chce przeprowadzić w sposób symboliczny? Może chęć zamanifestowania otoczeniu jakiejś informacji o głębszym lub bardziej oczywistym znaczeniu?
Sztuka oglądana „z zewnątrz” „do wewnątrz” stanowi wielowymiarowe i wewnętrzne niejednorodne zjawisko. Zakłada pluralizm postaw artystów i odbiorców. Ta wielowymiarowość sztuki wynika w sposób naturalny z istoty, jaką jest twórczość i z jej źródła, którym jest wyobraźnia. Twórczość i wyobraźnia są najbardziej zindywidualizowanymi ...

Continue reading

Invest in art: October 2014

Invest in art: October 2014

New cycle and Art Market Fri "Invest the Art" presents the works of functioning in a gallery circuit, whose value on the art market - estimated on the basis of, inter alia, interest in a particular name, availability, performance technique, investment trends - will steadily grow. It is estimated that the share of the so-called. art young art traded on the Polish market is now almost 50%. Interested in them, not only collectors, but also investors, for whom art has long remained too expensive. It is a young art remains an area that gives you the greatest profit. For this reason, once ...

Continue reading

Previous day

Sept. 9, 2014

Next day

Oct. 16, 2014

Archives